Aura cleanse

Håndlaget

Innhold 200 ml

For renselse av aura, ditt spirituelle legeme.

Fokuserer og åpner for sannhet, renhet og nyhet.

Omhyggelig håndlaget av nøye utvalgte, rene ingredienser, preparert ihht. planetenes stilling, og velsignet og konsekrert på alter. 


Pakken leveres med spesifikke trinn-for-trinn instruksjoner for rituell vask.


Innholdet rekker til flere gangers bruk. 


NB, (Tidligere kalt Chakra Blue)

kr 299.00