Grønn agat elastisk armbånd

8mm stener

I det gamle Kina ble agaten regnet for å være en særlig lykkebringende edelsten. På kinesisk heter agaten "Ma Nao" som betyr "heste hjerne", da man mente at agaten stammet fra hjernen av en forstenet hest. I mange kulturer ble den grønne agaten tillagt adskillige beskyttende krefter og ble ofte båret som en amulett for å verne om bæreren.


De spirituelle kvalitetene for den grønne agaten inkluderer: 

Harmoni, helbredelse, beskyttelse og konsentrasjon. 

Den grønne agaten sies å fremme god helbredelse og skape balanse i både kropp og sinn. Agaten menes også å inneholde en lindrende og stabiliserende kvalitet, hvilket gjør denne stenen til en opplagt støtte hvis du har bruk for å bevare roen i stressede situasjoner.  

kr 159,00