Hematitt, 2-3cm

Hematitt eller "Blodstein" kommer av det greske ordet for blod, som er "Hema" og ble i oldtiden brukt som amulett som kunne stanse blødninger.

Soldater hadde med seg Hematitt når de skulle i krig, og brukte den aktivt på sårskader og som en styrkende amulett.


Moderne forskning viser at Hematitt inneholder koagulerende jernforbindelser. Den skal også styrke kroppen og gi utholdenhet mot smerter, sykdom og sår, og den befordrer mot og handlekraft og selvkontroll.

På det fysiske plan brukes den også mot blodmangel, søvnløshet og menstruasjonssmerter.

Oldtidens Romere kalte polert Hematitt for "Speculitt" hvorfra vi har fått ordet "speil".

Tidligere ble den benyttet som speil.

Grekerne mente at Hematittspeilet kunne gjengi menneskets sjel så vel som det ytre bildet. Alle kulturer har vært enige om at Hematitt skjerper oppmerksomheten og motvirker dagdrømmer, kort sagt, hjelper oss med å holde benene på jorden.

Hvis man knuser stenen til fint pulver får det en blorød farge. Det oppdaget man allerede i oldtiden.

Hensikten til blodstein, er:
- arbeidsmessig suksess
- helberedelse
- fysisk styrke
- jording
- penger, velstand
- magiske krefter
- mot

Den bidrar til utholdenhet og er på mange måter en meget maskulin stein. Det sies at mangler man kontakt med sin indre mann, sin handlekraft og styrke så er dette en god stein.

Hematitten skal også virke beskyttende og gi god og rolig søvn.

Denne vakre blåmetalliske smykkesteinen, er overraskende nok den viktigste jernmalmen i verden.

Fra gammelt av mente man at det blodrøde hematittpulveret hadde blodlegende egenskaper.

Virker på energisenter 1 og 6, som er rotchakraet og tredje øye chakraet.

Hematitten har et spesielt utseende, svart og sølv på samme tid.

Hematittens røde kjerne hevdes å virke direkte på blodsystemet.

Hematitten styrker jordforbindelsen.

Har en stor beskyttelseskraft, kan brukes til å bygge opp indre styrke.

Styrker karakter og gjennomslagskraft.

Gir jordforbindelse.

God sovestein.

Styrker optimisme og til å ta livet slik det er. 

kr 33,00