Hematitt smykke med rød granat, 40gram

Hematitt gir deg hell og beskyttelse.
Ikke bare løser den opp negativitet, men den transformerer den til energi av universell kjærlighet. Brukes som beskyttelseskjold som reflekterer negative energier og returnerer dem til avsenderen.

 

Hematitt eller ”Blodstein” kommer av det greske ordet for blod, som er ”Hema” og ble i oldtiden brukt som amulett som kunne stanse blødninger.

Soldater hadde med seg Hematitt når de skulle i krig, og brukte den aktivt på sårskader og som en styrkende amulett.


Moderne forskning viser at Hematitt inneholder koagulerende jernforbindelser. Den styrker også kroppen og gir utholdenhet mot smerter, sykdom og sår, og den befordrer mot og handlekraft og selvkontroll.

 

På det fysiske plan brukes den også mot blodmangel, søvnløshet og menstruasjonssmerter.

Grekerne mente at Hematittspeilet kunne gjengi menneskets sjel så vel som det ytre bildet. Alle kulturer har vært enige om at Hematitt skjerper oppmerksomheten og motvirker dagdrømmer, kort sagt, hjelper oss med å holde benene på jorden.

Virker på energisenter 1 og 6, som er rotchakraet og tredje øye chakraet.

Hematitten har et spesielt utseende, svart og sølv på sammet tid.

Hematittens røde kjerne hevdes å virke direkte på blodsystemet.

Hematitten styrker jordforbindelsen.

Har en stor beskyttelseskraft, kan brukes til å bygge opp indre styrke.

Styrker karakter og gjennomslagskraft.

Påvirker rotchakra.

Styrker optimisme og til å ta livet slik det er.

Rød Granat

Denne granaten stimulerer spesielt Kundalinikraften, og dermed både rotsenteret og det tredje øye. Hvis du legger den på det tredje øye, vil du lettere kunne gå inn i tidligere inkarnasjoner.
Den røde granaten sies å være Skorpionens sten, som representerer død og gjenfødelse, regenerasjon, seksualitet, grenser og mystikk.
Den røde granaten lærer oss den positive betydning av å utøve makt. Den øker vår produktivitet, kreativitet, viljefasthet, styrke, stolthet og suksess. En karrieresten.
Dette er en sten som engang blev båret i håpet om å beskytte eieren mot hudsykdommer og farer.
Den skulle bæres i direkte kontakt med kroppen, og i stedet for å bli brukt i ringer som nå, blev den anbrakt i en liten innfatning og båret omkring halsen, som regel arrangert slik, at den hvilte like over hjertet.
Når farer eller dårlig helbred var fremherskende, ble en sten som var akklimatiseret til bæreren - matt og glansløs. Når sykkom drev over(forsvant), ville stenen vende tilbake til sitt opprinnelige strålende lys.
I Europa går folk for øieblikket med granater i det håp, at det vil gi dem bestandighet i kjærlighed.

Gir økt kreativ og seksuell energi, vitalkraft, styrke, kraft, renselse, transformasjon, reproduksjon, regenerasjon. Kjønnsorganer, seksuelle ubalanser. Øker vår produktivitet, kreativitet, styrke og suksess. Stor innflytelse på seksualiteten.
Chakra:Rot

 

kr 299,00