it-Sjelens metafysikk

29.03.2024

I AM


Sjelens metafysikk, i henhold til bevissthet, er et intrikat konsept dypt forankret i filosofien til østlige læresetninger. Det er troen på at bevissthet ikke er et biprodukt av materielle substanser, men snarere en universell virkelighet, en ren bevissthet med en intelligent forståelse av sin egen eksistens. 

Denne bevisstheten vibrerer for å manifestere seg som elektromagnetisk energi, og danner universet i dets materielle tilstand. 

Sjelen, eller 'JEG ER-heten', er oppfatteren av dette universet, en guddommelig manifestasjon av denne intelligente bevisstheten.

Når den monadiske kroppen er utviklet, blir sjelens bevissthet så kraftig at den kan smelte sammen med det guddommelige, oppleve enhet med alle og eksistere i begge tilstander - "jeg" og "du". Denne tilstanden utstråler indre ro og gir en forståelse av ens hensikt og eksistens.

Den guddommelige kroppen, drevet av Kundalini, lar et individ føle denne enheten med Gud og kosmos, å koble seg til sin egen gnist av Guds bevissthet, og å oppleve guddommelig energi og kjærlighet i livet.

Dette guddommelige nivået syntetiserer vår individuelle karmiske energi med den karmiske energien som gjennomsyrer alt, inkludert familier, samfunn, nasjoner, ideer og til og med de geografiske områdene vi bor i.

I hovedsak handler sjelens metafysikk om å forstå vår guddommelige natur og vår sammenheng med universet. Det handler om å innse at vi ikke bare er fysiske vesener, men åndelige enheter som opplever en menneskelig eksistens.