Root Release

Out of stock Håndlaget

Innhold 210 ml

For kraftig renselse og åpning av rot-chakra.

Fokuserer og åpner for sannhet, renhet og nyhet.

Omhyggelig håndlaget av nøye utvalgte, rene ingredienser, preparert ihht. planetenes stilling, og velsignet og konsekrert på alter.

Pakken leveres med spesifikke trinn-for-trinn instruksjoner for rituell bruk.

Innholdet rekker til flere gangers bruk.

kr 299.00