Clear Quartz Medallion - et beskyttende skjold

Bergkrystallmedaljongen - et beskyttende skjold

Trekantmedaljongen bærer det hellige geometriske symbolet på den sekskantede Davidsstjernen. Den tar for seg den indre sannheten om treenigheten av kropp, sinn og ånd.

De to små trekantene på forsiden representerer hver en tredimensjonal pyramide. På baksiden er en omvendt pyramide. Dette resulterer i en maktbalanse.

Den store krystalltrekanten er formet som en romlig pyramide slik at energien rettes i én retning og danner et beskyttende energifelt rundt kroppen.

Diameter 30 mm 

kr 888,00