Våre Samarbeidspartnere

Som vi donerer 5% av vår fortjeneste til International Womens Initiative Network, I.W.I.N

https://iwinarc.com/

Empowering-konferanser, kurs, sosialt entreprenørskap,

Bygger sosiale nettverk for kvinner i vanskelige omstendigheter ved å samarbeide med eksisterende plattformer, til å bygge broer mellom individer gjennom støtteprogrammer og nettverk. 

Veiledning med oppstart av nye bedrifter gjennom initiativskapende støtteprogrammer og treningskurs for å skape forandring gjennom nettverk og positiv støtte.

 Tilbyr humanitær hjelp der det trengs for å redusere fattigdom blant minoriteter, da med fokus på kvinner med begrenset nettverk og ressurser. 

Jobber nasjonalt og internasjonalt med gjeldende regjering for å skape plattformer for forandring.  Rescue The Africa Vulnerable Forening, R.A.V.F


https://www.ravf.org/

R.A.V.F er en ikke-partisk, ikke-statlig organisasjon dedikert til å fremme og forbedre sosioøkonomisk velferd for sårbare kvinner, ungdom og barn i Afrika.

 Organisasjonen ble grunnlagt i 2014 for å tjene omkring en million foreldreløse og sårbare barn, ungdom og kvinner.

Organisasjonens arbeid styres av en teori om sosial fremvekst. De streber etter å styrke mennesker på lokalt nivå, ved å utnytte forholdene og de sosiale nettverkene som allerede eksisterer, for å spre informasjon og tilby tjenester.  

De jobber for å gjøre det mulig for enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn å skaffe seg og å opprettholde kapasiteten til å planlegge, erverve og administrere ressurser som vil forbedre kvinners, ungdoms og barns velferd over tid. 

Trykk her for å gi et bidrag