Våre Samarbeidspartnere

Som vi donerer 5% av vår fortjeneste til International Winners Initiative Network, I.W.I.N

Facebook: I.W.I.N ARC

Empowering-konferanser, kurs, sosialt entreprenørskap,

Bygger sosiale nettverk for kvinner i vanskelige omstendigheter ved å samarbeide med eksisterende plattformer, til å bygge broer mellom individer gjennom støtteprogrammer og nettverk. 

Veiledning med oppstart av nye bedrifter gjennom initiativskapende støtteprogrammer og treningskurs for å skape forandring gjennom nettverk og positiv støtte.

 Tilbyr humanitær hjelp der det trengs for å redusere fattigdom blant minoriteter, da med fokus på kvinner med begrenset nettverk og ressurser. 

Jobber nasjonalt og internasjonalt med gjeldende regjering for å skape plattformer for forandring.  Del Din VarmeFacebook: DelDinVarme

Del Din Varme er en veldedig organisasjon som arbeider for å hjelpe andre oppover i livet. 

House of Healing AS donerer regelmessig deler av overskuddet til denne organisasjonen.