Golden Sheen Obsidian 2-3cm


Grensesetting, finne de riktige målene og nå dem

God til visualisering.

Påvirker rotchakra.


Kontakt med kroppen og dens behov.

Forståelsen for og lysten til å være ett med sin kropp og på skjønne kroppen for de signalene den gir deg.

Hjelper til med å dempe uro og redsel i tider med stor omveltning og forandring.

Men man skal kanskje ikke gå med den for ofte, for den har også ord på seg for å trekke til seg andre menneskers "mørke", og sånn sett kan vi kanskje noen hver av oss ha mer enn nok med vårt eget mørke.

Men stenen skal også ha en sterk rensende effekt overfor giftstoffer (forurensings-produkter) som måtte ha samlet seg i leveren eller milten (og vil dermed også virke aggresjons-dempende).

Plasser en stor obsidian over leveren (eller milten) i ca. en halv time.

Vær sikker på at du renser stenen skikkelig etterpå før du bruker den igjen!

Obsidian hjelper deg til å jorde deg dersom du holder den i hånden eller plasserer den under føttene.

Obsidian absorberer redsel og negative følelser som ikke har med nåtiden å gjøre.


Golden sheen obsidian is believed, by crystal practitioners, to be particularly suitable for scrying. It is also thought to be ideal for balancing energy fields and releasing the ego. The reflective nature of obsidian makes it one of the first stones used in self-reflective meditation, internal growth and self-understanding. The stone is not thought to give energy, but to help seekers discover where healing needs to happen.

Golden sheen obsidian is affiliated with the root chakra, though it is said to have applications to the solar plexus and third eye chakras. It is assigned to the western astrological sign Sagittarius.

kr 44,00