Myrra

Myrrh
(Commiphora myrrha)


Relaxation - harmonization
Myrrhe was already an important and expensive smoking agent in ancient times. 

There is something deep and mystical about it. It has the power to bring mind, body and soul into harmony. 

It sharpens the 3rd eye for the essential and creates a connection to subtle worlds. 

It`s fragrance is balsamic soft and warm with depth.


Myrra som røkelse

Myrra (hellig feminin) og frankincense (hellig maskulin) har vært klassiske ingredienser i religiøs røkelse i tusenvis av år, og benyttes fremdeles i den katolske kirken. Begge anses som beroligende, fokuserende og konsentrasjonsfremmende, og er derfor fine ved meditasjon og bønn.

Ved bruk av Myrra som røkelse anbefaler vi at man bruker en røkelselsebrenner eller skål fylt med et godt lag sand i bunn. Oppå sanden legger man kull som man tenner på , og oppå kullet røkelsen.

Røkelsen kan med fordel knuses opp i enda mindre biter, for og få mer ut av den.

Myrraens psykiske virkning

For åndelig stimulans anvendes myrra i form av røkelse og parfyme. Myrra har en beroligende effekt på nervesystemet og gir ro i sinnet. Den er et av de beste midlene å bruke ved overdreven tankevirksomhet, bekymring og mentale forstyrrelser. Myrra kan roe ned en frykttilstand, gi trygghet og stabilitet, virke lindrende ved sorg og fortvilelse, og gjenskape kontakten med kroppen. Det blir sagt at myrra forener det fysiske med det åndelige, at den bygger bro mellom himmel og jord, og dermed styrker forbindelsen mellom rotchakraet og kronechakraet. Myrra gir oss åndelig styrke og er særlig verdifull når vi "står fast", enten følelsesmessig eller åndelig, og ønsker å komme videre.

Tradisjonell bruk av myrra

I de tørre områdene i Afrika har folk gjennom hundrevis av år samlet myrra og brukt det i behandlingen av en rekke infeksjoner. Myrra er velkjent for sine legende egenskaper ved mange av den gamle verdens sykdommer, for eksempel dysenteri og lepra. Det er faktisk et av de eldste kjente legemidlene, og ble f.eks. flittig brukt av de gamle egypterne under deres soltilbedelsesritualer og til balsamering. Også de gamle grekerne satte myrra høyt. Greske soldater tok med seg små flasker med myrra i kamp, da de antiseptiske og betennelseshemmende egenskapene gjorde den fin til rensing og leging av sår.

I den tibetanske folkemedisinen anvendes myrra mot stress og nervøse forstyrrelser, og i Kina brukes den mot leddbetennelse, menstruasjonsbesvær, sår og hemoroider. Både vedaene og Koranen forteller at myrra ble brukt i religiøse seremonier og som legende middel. Myrra nevnes også i Bibelen. Som et symbol på lidelse, var myrra en av de tre gavene som ble gitt til den nyfødte Jesus, og det ble også brukt til å balsamere Jesu legeme etter korsfestelsen.


Aktuelle produkter:

Røkelse brenner

Lotus røkelse brenner

Kull for røkelse

Velg en variant:

fra kr 129,00