Orgonitt stjerne, type 2

Håndlaget

Størrelse : 12x3cm

Denne flate orgonitten passer også utmerket til å plassere glass, mugge, flaske eller annen vannbeholder oppå. For kraftig energi -og helsebringende drikkevann. Man merker forskjell på smak og effekt etter få minutter.

Også for annen vannholdig drikke.

Denne orgonitten er unikt håndlaget. Det betyr at det kun er produsert 1stk av akkurat denne. 


Hva er Orgonitt?

Orgonitt er et energiverktøy.
Den enkleste og vanlige forklaringen er at Orgonitt transformerer negativ energi (DOR) til positiv energi (POR).

(POR) betyr Positive Orgone Radiation
(DOR) betyr Deadly Orgone Radiation
Orgonitt genererer energi (Piezo elektrisk)
Orgonitt akkumulerer energi (Fra omgivelsene)
Orgonitt Transformerer energi (fra Dor til POR)

Forandringen kan føles, den kan sees, den kan høres og den kan luktes, For vi har jo alle blitt utstyrt med disse Vidunderlige sansene. Desverre er det slik at ikke alle er like bevisste på sine sanser, av forskjellige grunner. Derfor blir også opplevelsen av forandringen veldig subjektiv. Det vil si at vi alle opplever forandringen forskjellig. Noen veldig sterkt, andre ikke i det hele tatt.
Orgonitt søker å nøytralisere alle negative energier og gjør dem om til nøytrale og livgivende energier.

Energiene omtales her som Orgon, men kjært barn har mange navn bla; Livskraft, Qi, Prana, Eterisk energi, Zero-Point-energy etc. etc. Disse terminologiene innebefatter alt som heter energi, dvs at ikke noe energetisk system er uavhengig eller upåvirkelig av Orgon strålingen. Heller ikke materie, da materie kun er kondensert energi.

En litt annen forklaring

Orgonitt Har den utrolige egenskapen at den transformerer energier fra en tilstand av entropi (DOR) til en tilstand av negativ entropi (POR).
De aller fleste innretninger vi bruker i dag baserer seg på entropi, som virkemåte.

Entropi;
Varmedannelse, ekspansjon, tilfeldighet, kaos, uorden, eksplosjon, nedbrytelse, og destruksjon.

Negativ Entropi;
Kuldedannelse, sammentrekning, implosjon, strukturert orden,
oppbygging, konsentrasjon, manifestasjon, kreativt skapende
og regenererende energetiske prosesser.

I følge kvantefysikkens terminologi vil Orgonitt kvalifisere som et implosjons verktøy. Kort fortalt er Orgonitt er et verktøy som konstant søker å få energien tilbake i likevekt, i ethvert energetisk system.

Ordet Entropi stammer fra feltet Termodynamikk, nærmere bestemt termodynamikkens andre lov. Den brukes for å beskrive kvantitativt hvordan varme kan forandres til å gi nyttig arbeid.

I tilfellet med Orgonitt, og andre Implosjonsverktøy, følger de ikke termodynamikkens andre lov, men noe som kalles for termodynamikkens
andre inverse eller reverserte lov, som er det motsatte.

Ordet Entropi kommer fra gammel gresk hvor "en" betyr (med, evne til)
og "tropi" betyr (forandring).
Entropi beskriver dermed noe som er i forandring.
I et entropisk system vil alle bestanddelene brytes ned helt til det blir et fullstendig kaos, og systemet svikter. Med mindre systemet får tilført energi utenifra for å opprettholdes.

I et reversert eller negativt entropisk system vil bestanddelene bygges opp igjen.
Ordet Orgonitt brukes for å beskrive "Evne til forandring og regenerasjon"
Altså, her har vi å gjøre med et verktøy som kan løse problemene knyttet til global oppvarming, forurensning, radioaktivitet, stråling, krig, naturkatastrofer, forørkning, vannmangel, landbruk, energi, etc.


Er det for godt til å være sant?
NEI...
DET ER SÅ GODT AT DET ER SANT!!!

Ordet energi stammer også fra gammel gresk.
"en" og "ergi" som betyr evne til å utføre arbeid.
Deler vi opp ordet enegi får vi EN ER GI eller EN er QI.
Det vil si at alle energier har sitt utspring i denne ene,
opprinnelige energien eller QI på Kinesisk.

Ja, for vi må prøve å være litt internasjonale her i verden,
for energien gjør ikke forskjell på noen, noe sted, til noen tid...
Og slik burde også vi, som art, forsøke forholde oss til det rundt oss.
Ved å forsøke å forbedre våre tanker, vårt språk, våre handlinger,
i oss selv og til våre omgivelser, litt og litt, dag etter dag, kan vi være vandrende Orgonitter på denne jord.

For vi som mennesker er selv skapt av denne energien.
Den opprettholder oss til stadighet, og har gitt hvert enkelt Individ muligheten til selv å velge å følge den skapende, helbredende, frelsende veien eller å følge veien mot nedbrytelse og destruksjon.

INDIVID; IN-DIVID; Udelelig enhet, dvs at alt vi som individ gjør påvirker alt og alle andre individer rundt oss. Ingen systemer er isolert fra hverandre, det et bare tilsynelatende. Dette er verdt å tenke over før du går videre i din hverdag.


Kilde: Dr. Makito @ #SYSTEM_ORGO9TE

kr 1 540,00 kr 2 200,00