Blogg & Inspirasjon

Sjelens metafysikk, i henhold til bevissthet, er et intrikat konsept dypt forankret i filosofien til østlige læresetninger. Det er troen på at bevissthet ikke er et biprodukt av materielle substanser, men snarere en universell virkelighet, en ren bevissthet med en intelligent forståelse av sin egen eksistens.